Translate

Seguir las entradas por email

Becas de investigación

1. Becas de la Fundación Carolina

2. Axudas de apoio á etapa de predoutoral nas universidades do SUG-2017

3.- Axudas á mobilidade predoutoral para a realización de estancias breves en centros de I+D no marco do subprograma FPI 2017.
O xoves 26/08/2017 publicouse no BOE  a convocatoria correspondente ao ano 2017 de axudas á movilidade predoutoral para a realización de estancia breves en centros de I+D no marco do subprograma FPI (antigas estancias breves FPI).
A convocatoria podedes atopala no enderezo:
http://www.idi.mineco.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.dbc68b34d11ccbd5d52ffeb801432ea0/?vgnextoid=7025f92448e0e510VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=ef445656ecfee310VgnVCM1000001d04140aRCRD
B. O. E. : http://www.boe.es/boe/dias/2017/08/26/pdfs/BOE-B-2017-49469.pdf
Prazo de solicitude:
Investigadores: 12 de setembro de 2017 a 21 de setembro de 2017 ás 15:00 horas.
Na USC é necesario que unha vez cumprimientado telemáticamente o formulario da estancia ten que entregalo asinado en esta Oficina en formato orixinal ou ben en PDF no  seguinte email recursoshumanos.programas@usc.es antes das 14:00 horas do 22/09/2017.
Aínda que non é necesario incluir na solicitude o documento de aceptación por parte do centro receptor deberá entregalo nesta Oficina con anterioridade ao inicio da estancia.