Translate

Seguir las entradas por email

Novedades
  • UDC: Seminarios de formación impartido polo Dr. José Carlos Núñez (UNIOVI)
  • UDC: Seminario de formación organizado polo GIPED impartido polo Dr. José Muñiz (UNIOVI)
  • VI Encontro da Mocidade Investigadora en Artes e Humanidades, Ciencias Sociais e Xurídicas
  • UDC: Lista definitiva de admitidos e excluídos no 2º plazo de matrícula
  • Convocatoria extraordinaria para estudiantes pendientes de realizar la presentación pública sobre el estado de su trabajo de investigación (actividades formativas 2 y 5)


  • UDC: Curso sobre Competencias informacionais e dixitais para o acceso e xestio n da informacio n acade mica e científica
  • UDC: Lista DEFINITIVA de admitidos y excluidos curso 2017/18 (se convoca a los estudiantes admitidos a una reunión de acogida el día 4 de octubre a las 16:30 en el salón de grados de la Facultad de Ciencias de la Educación)
  • Convocatoria de los estudiantes de la UDC para la realización de las actividades formativas
  • Entrega del Plan de investigación (UDC). Acordo do COMITÉ DE DIRECCIÓN da EIDUDC do 10 de xuño de 2014 sobre o modo de actuación naqueles casos en que o alumnado non presente o plan de investigación no prazo establecido no Regulamento de Estudos de Doutoramento da UDC.
  • Acordo da Comisión Permanente da EIDUDC do 24 de xullo de 2015 sobre a duración mínima dos estudos de doutoramento para a defensa da tese para estudantes matriculados nun programa do RD 99/2011 con estudos previos noutro programa do RD 99/2011 ou nun programa regulado por normativas anteriores ao RD 99/2011 (modificación do acordo da Comisión Permanente do 17 de marzo de 2014).